Toerisme Mol logo

Boulevardpark

Deze ‘oude’ begraafplaats werd in 1812 aangelegd, ver buiten het oude Dorp, in de roggevelden van het Molsveld. Voor die tijd was dit zeer uitzonderlijk. De doden werden niet langer rond of in de kerken begraven. Dit om redenen van volksgezondheid (besmetting, epidemies, drinkwater...). Vandaag is het een park, het Boulevardpark.
foto: DSC_0030
  • foto: Oude begraafplaats
  • foto: DSC_0079
  • foto: DSC_0074

 

De begraafplaats blijft in gebruik tot 1969. Tot 1979 gebeurden er nog bijzettingen in graven met bestaande grondvergunningen. In 1987 werden de graven van de oudstrijders W.O.II overgebracht naar de begraafplaats van Kruisven waar een monument voor hen werd opgericht.

Rustplaatsen zijn waardevol om uiteenlopende redenen. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt vertelt de graftekst en de symboliek iets over de dodencultuur in het verleden. Oude graven verschaffen ons informatie over de landelijke en de plaatselijke geschiedenis. Tenslotte zijn begraafplaatsen van essentiële waarde voor de rouwverwerking.

Op deze basis werden een aantal graven geselecteerd die zowel uit historisch oogpunt als omwille van hun symbolische betekenis waardevol zijn.

De begraafplaats is sinds 1979 definitief gesloten. De ontwikkeling van een toekomstvisie drong zich op om deze site een waardevolle bestemming te geven rekening houdend met de gevoelens die leven bij de bevolking t.o.v. de begraafplaatsen en met de betreffende wetgeving.

Er werd gekozen voor het omvormen van de begraafplaats tot een open groene ruimte die als park fungeert en een ontmoetingsruimte is voor de bezoekers en gebruikers.

De ontstane open ruimte wordt versterkt door ‘hedendaagse landschapsarchitectuur’ en ‘het verleden’ tot één geheel om te vormen. De wandelpaden leiden je naar de verschillende delen van het park en verbinden de Collegestraat met de Asstraat. Door de aanleg van geometrische grondprofileringen worden afzonderlijke ruimten gevormd met een eigen functie zoals de speelruimte voor kinderen.

Contactgegevens

Collegestraat of Asstraat
014 33 07 85
naar top