Toerisme Mol logo

Wandeling Molse meren: Rond de heide

Bestel hier je brochure
De wandeling ‘Rond de heide’ herbergt het prachtige historische wandelpad rond de Molse heide. Deze heuvel was oorspronkelijk een stortplaats ’t Oud Stort’ die met succes tot een natuurgebied werd hervormd. Deze wandelroute toont je de schoonheid van het diverse gebied. Je hebt boven echt het gevoel dat je in Schotland staat.
foto: Rond de heide_dva (4)
  • foto: QG6A2890
  • foto: QG6A2867

Een stukje Schotland in Mol

Wat nu een glooiend heideterrein is tussen de Zilvermeerlaan en de Postelsesteenweg, was vroeger het gemeentelijke huisvuilstort. In 1985, nadat er een andere oplossing werd gevonden voor het huisvuil, kreeg het stortterrein een afdekking met dikke zand- en kleilagen. “Ik herinner me als kind nog de tijd voor het stort”, zo vertelt Jef Sas. “Dit was een sprietput gegraven tijdens WOII. Vervolgens hebben ze er een stort van gemaakt, ver weg van de woonkernen en toch gemakkelijk bereikbaar.”

In Schotland

De tijd van het aan- en afrijden van huisvuilwagens is al lang voorbij, de natuur kreeg hier opnieuw de bovenhand. “De heuvels zijn in feite opgebouwd uit afval. Dankzij de afdekkende klei- en zandlagen, hebben we hier een mooi stukje Kempense heide kunnen realiseren. De heuvels geven je het gevoel in Schotland te wandelen.”

Wandelpad

Een tijdje geleden werd er over één van de heuvels een wandelpad gecreëerd, aan beide zijden omgeven door een draadafsluiting om je te scheiden van de schapen die hier tot voor kort graasden. “Het wandelpad ligt er al langer, pas nu kunnen we het openstellen voor het grote publiek. Een permanente kudde Kempense heideschapen loopt er niet meer rond. We werken vanaf nu met een zogeheten stootbegrazing met een schaapskudde van Kemp vzw. Dit betekent dat een grotere kudde schapen enkele dagen intensief graast op één bepaald uitgerasterd stuk met veel berkenopslag in dit geval. De schapen zijn nodig om de grassen tussen de heideplanten in te tomen en de ontluikende (berken)boompjes in de kiem te smoren. Zo krijgt de heide weer volop de kans om te bloeien. Deze open heide is het ideale broedterrein voor veldleeuwerik en wulp. Vanaf half juli tot half september is het hier prachtig purper: het perfecte moment om het korte wandelpad van een 500-tal meter een keertje te verkennen.”

Waar ligt het wandelpad?

Het wandelpad is niet eenvoudig te vinden. Pijltjes leiden je de weg. “Je wandelt op het fietspad langs de Postelsesteenweg. Op een gegeven moment zie je in het natuurgebied een schapenstal. Daar begint het wandelpad. Het snijdt over een heuvel een hoek af van ’t Oud Stort. Op de heuvel heb je een mooi overzicht.”

Het pad maakt deel uit van de wandeling ‘Molse Meren’ van drie kilometer rond de Stortplas en natuurgebied ‘t Oud Stort. Je vertrekt aan ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71.

Oude sprietputten werden stort en vervolgens natuurgebied

Vooraleer ’t Oud Stort een natuurgebied werd, werd het tussen 1958 en 1985 bijna dertig jaar gebruikt als stortplaats.

In de oorlogsjaren – tussen 1940 en 1944 – vindt op deze locatie machinale sprietwinning plaats en komt ook de plaatselijke bevolking er spriet steken. Spriet wordt tijdens de oorlog gebruikt als alternatieve brandstof omdat steenkool schaars wordt. De ontginning gebeurt niet egaal, waardoor er ondiepe putten overblijven. Na de oorlog blijft er een soort van maanlandschap achter en komt er water in de putten te staan.

Eind 1958 begint het storten van huishoudelijk afval in de putten, waardoor deze stelselmatig gedempt raken. In 1984 zie je niets meer van de putten en is de site volledig bedekt met bergen afval. In de jaren ’80 gaan er onder impuls van de groeiende milieubewegingen over heel het land lokale stortplaatsen dicht. In die periode ontstaan ook de eerste containerparken waar het afval selectief wordt ingezameld.

Na de sluiting van de stortplaats begint de afdekking. Deze is in de loop van 1989 klaar. Eind jaren ‘80 wordt er op de site heidemaaisel uit Limburg ingezaaid met een nieuw natuurgebied als resultaat.

Contactgegevens

+32 (0)14 27 24 26

Prijs

Gratis

Te verkrijgen bij

Vertrek en aankomst

VertrekplaatsEcocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71

Afstand

3,3 km

Bewegwijzering

Wandelknooppunten: 1 -77 - 78 - 89 - 77 - 1

Honden toegelaten

Ja, aan de leiband
Bestel hier je brochure
naar top

Niets missen van Mol? Wij houden je op de hoogte!