Toerisme Mol logo

Spookhuis op de Hessie

Het stukje Mol-Ezaart dat aan Geel grenst heet ‘de Hessie’ en is één van de oudste gehuchten van Mol. Volgens een oud volksverhaal stond op de Hessie ooit een kasteel met een gracht rond, de ‘Moelgracht’. Het kasteel verdween en op de funderingen werden huizen gebouwd.
foto: spookhuis Hessie.JPG

In één van die huizen hoorden de inwoners altijd om kwart voor één voetstappen op de trap en in de tuin. De mensen geloofden dat deze geluiden veroorzaakt werden door een geest van een vroegere kasteelbewoner die zelfmoord pleegde.

Stond er echt een kasteel op de Hessie? Ja en nee. Er heeft op deze plaats altijd iets ‘burcht-achtig’ gestaan. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd hier een schans of schuilplaats gebouwd. Vermoedelijk stond op deze plaats eerder al een ‘motte-toren’ of mottekasteel, een verdedigingstoren uit de 11de eeuw. Dit is een toren opgetrokken op een kunstmatige heuvel omringd of ‘ingemot’ door zand. De toren had een ringgracht en ophaalbrug. Ander onderzoek wijst uit dat voor de schans en de mottetoren hier nog een andere burcht heeft gestaan. Die zou in de 9de eeuw door de Noormannen verwoest worden. Een woelig stukje Mol hier, geen wonder dat het er spookt.

Contactgegevens

Mulgrachtstraat
Ezaart
naar top

Niets missen van Mol? Wij houden je op de hoogte!