Toerisme Mol logo

Speendagen

De ‘Speendagen’: al eeuwenlang is de abdij het toonbeeld van gastvrijheid. In de schilderachtige hoofdpoort aan de zuidkant van de abdij vind je nog de stenen zitbank en het ‘spijndingvenster’ uit de speendagenperiode. De speendagen waren de grote armoedagen. De abdij was al vanouds bekend als een gasthuis waar de hongerigen gespijsd, de dorstigen gelaafd en de vreemdelingen geherbergd werden.
foto: Speendagen.jpg

Gemiddeld ontving men per week 1000 vreemdelingen, zonder te rekenen op de 'ridders des Konings', die er soms met honderd tegelijk aankwamen. Aan hen leverde het klooster hooi en stro voor de paarden. In de 17e eeuw kwamen er drie keer per week 300 tot 400 armen naar het klooster. Op deze speendagen kregen ze bier en brood voor een hele dag. Twee keer per jaar, bij het begin en het eind van de vasten, stroomden er tot 5000 armen naar Postel. Ze kregen elk twee broden van drie pond, een pond spek, twee haringen en een pot bier. Wie blootsvoets kwam, kreeg een paar schoenen. Het is ooit gebeurd dat er '30 zware verkens en meer dan 3000 liter koren' werden uitgedeeld. Op 27 februari 1631 werd de bedeltocht een plundering waarbij er 6000 broden en 3000 pond spek werden buitgemaakt.

Contactgegevens

Op het domein van de Abdij van Postel
Abdijlaan 16
naar top

Niets missen van Mol? Wij houden je op de hoogte!